Verkeersschool Wesseldijk
16 december 2020

Een punten rijbewijs

Als (aankomende) bestuurder heb je ongetwijfeld ooit van het punten rijbewijs systeem gehoord. Dit puntenrijbewijs geldt namelijk voor alle bestuurders, zowel ervaren als beginnende bestuurders. Maar wat houdt dit systeem nou eigenlijk exact in? Lees de onderstaande tekst en kom alles te weten op het gebied van puntenrijbewijs systeem.

Wat is een punten rijbewijs?

Het puntensysteem voor bestuurders is een maatregel om drankmisbruik in het verkeer te voorkomen en tegen te gaan. Alcohol en drugs in het verkeer veroorzaakt jaarlijks flink wat gewonden en doden. Zodra je wordt aangetroffen met te veel alcohol of onder invloed van drugs achter het stuur, krijg je dan ook een punt op je rijbewijs om een volgend incident te voorkomen.

Wanneer je als bestuurder binnen vijf jaar twee keer wordt veroordeeld voor rijden onder invloed (een alcoholpercentage boven een bepaald aantal milligram), dan wordt je rijbewijs ingenomen.

Een punten rijbewijs is niet hetzelfde als een beginnersrijbewijs, al denken velen dit wel. Een beginnersrijbewijs is slechts voor beginnende bestuurders (een bestuurder die nog geen 5 jaar over een rijbewijs beschikt) en een punten rijbewijs geldt voor elke bestuurder.

Voor beginnende bestuurders is het gemakkelijker om een rijbewijs te verliezen. De reden daarvoor is de onervarenheid van de bestuurder en de strengere regels die aan het beginnersrijbewijs worden gesteld om het te behouden. Zo zijn er voor een beginnersrijbewijs strengere regels voor verkeersovertredingen, zoals ernstige snelheidsovertredingen of het veroorzaken van hinder of gevaar in het verkeer. Na twee van dit soort overtredingen kan de politie het beginnersrijbewijs al in beslag nemen en zal je opnieuw een rijbewijs moeten behalen.

Toegestaan percentage alcohol

Alcohol in het verkeer is levensgevaarlijk, en kost jaarlijks honderden levens. Er wordt daarom dan ook streng toegezien op het percentage alcohol gebruik bij bestuurders met de wet op rijden onder invloed (art. 8 WVW 1994). Dit artikel verbiedt het verbod op rijden onder invloed van meer dan 1,3 milligram alcohol per milliliter bloed, bloedalcoholgehalte (BAG). Wanneer je BAG hoger is dan 1,3 milligram vorm je een bedreiging in het verkeer en kun je een punt krijgen op je punten rijbewijs. Voor beginnende bestuurders ligt dit percentage lager. Beginnende bestuurders mogen slechts een BAG te hebben van 0,2 milligram.

Dit is ongeveer gelijk aan één glas alcohol. Het totaal aantal glazen alcohol wat is toegestaan kun je dus niet exact weten. Dit is voor iedereen anders. Alcohol wordt gelijkelijk verdeeld over het lichaamsvocht, waardoor de hoeveel alcohol per persoon dus lastig te bepalen is. Zo komt het bijvoorbeeld voor dat een lichter persoon dus meer van dezelfde hoeveelheid aan alcohol merkt, dan een zwaarder persoon.

Ook is er een verschil tussen mannen en vrouwen, en geldt over het algemeen dat het lichaam van een vrouw minder vocht per gewicht bevat dan een man. Hierdoor kan het dus zijn dat een vrouw evenveel glazen toch een hoger BAG heeft dan een man. Om hierop toe te zien vinden er regelmatig alcoholcontroles plaats. Wanneer je door de politie wordt aangehouden kun je gevraagd worden een blaastest of ademanalyse te doen.

Na de eerste overtreding met rijden onder invloed, krijg je een punt op je rijbewijs. Wanneer je een tweede maal rijdt onder invloed, ziet het punten rijbewijs er op toe dat het recidiveregeling alcohol (art. 123b WVW) wordt gevorderd en je vervolgens je rijbewijs verliest. Wees dus verstandig en wees uiterst voorzichtig met het gebruik van alcohol en verdovende middelen in het verkeer.

Inleveren van rijbewijs

Wanneer krijg je een punt op je punten rijbewijs?

Wanneer je een overtreding maakt in het verkeer kun je een punt krijgen op je punten rijbewijs, echter gelden niet alle overtredingen mee bij een punten rijbewijs. Zo tellen slechts de overtredingen mee waarbij de bestuurder is staande gehouden door de politie. Een snelheidsovertreding, waarbij het kenteken wordt geflits, telt dus niet mee. Ook tellen buitenlandse overtredingen niet mee en wordt er met name gekeken naar de overtredingen op het gebied van rijden onder invloed van alcohol of drugs. Bestuurders kunnen een punt krijgen wanneer zij staande worden gehouden met een alcoholpercentage van meer dan 1,3 milligram in hun lichaam. Om dit te controleren voert de politie een blaastest en een eventuele ademanalyse uit.

Ook krijg je een punt wanneer je een alcoholonderzoek weigert. Dit onderzoek bestaat uit een blaastest en een eventuele ademanalyse. Wanneer je weigert om mee te werken aan dit alcoholonderzoek, wordt het rijbewijs ongeldig verklaard en mag je niet meer verder rijden.

Voor beginnende bestuurders gelden overtredingen voor het verkrijgen van een punt, zoals bumperkleven, ernstige snelheidsovertredingen, het veroorzaken van hinder of gevaar in het verkeer of wanneer beginnende rijders materiële of immateriële schade veroorzaken door onjuiste naleving van verkeersregels. Wanneer bestuurders twee punten hebben binnen een periode van vijf jaar, wordt het rijbewijs in beslag genomen en mag je als bestuurder niet meer de weg op.

Waarom bestaat er een punten rijbewijs?

Het punten rijbewijs ziet erop toe dat er veilig wordt gehandeld in het verkeer en gaat daarmee ongelukken tegen. Het systeem is ingevoerd om drankmisbruik en drugsgebruik in het verkeer tegen te gaan en daarmee ongevallen te verminderen.

Het beginnersrijbewijs dat alleen voor beginnende bestuurders geldt is ingevoerd om extra kritisch het rijgedrag van nieuwe bestuurders te handhaven. Beginnende bestuurders zijn nog onervaren en vaak jong, vandaar dat hier goed op gecontroleerd moet worden om zo een veilige verkeerssituatie te garanderen.

Daarnaast is het systeem ontwikkeld om bestuurders te straffen die twee keer dezelfde fout hebben begaan.

Rijbewijs inleveren

Wanneer je als bestuurder twee keer bent aangehouden en veroordeeld voor een verkeersovertreding, en dus twee punten hebt, moet je je rijbewijs bij de politie inleveren. De politie maakt vervolgens een melding bij het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) waarna een onderzoek wordt gestart naar het rijgedrag van de bestuurder.

Het CBS bekijkt of het rijbewijs tijdelijk of definitief moet worden ingetrokken. Indien het rijbewijs wordt ingetrokken kan de bestuurder opnieuw rijexamen doen en in aanmerking komen voor een nieuw rijbewijs. Dit kan pas wanneer de rijontzegging is verlopen

MEER WETEN?

ALLES OVER WESSELDIJK

NEEM CONTACT OP
Punten rijbewijs
“Er was geen wachtlijst, dus ik kon gelijk terecht voor mijn eerste rijles.”
Julia
“Wesseldijk is een top rijschool. In ben in één keer geslaagd voor mijn C rijbewijs.”
Geert