Verkeersschool Wesseldijk

Subsidies/geen btw

Om bedrijven te stimuleren dat medewerkers goed geschoold moeten worden en blijven, verstrekken verschillende instellingen Subsidies om jou een financieel handje te helpen. Logistiek opleidingscentrum Wesseldijk begrijpt en onderstreept het belang hiervan. Daarom hebben we de nodigde certificeringen in het bezit, zodat onze opleidingen erkend zijn door de desbetreffende instanties. Zo kun je de Subsidies, waar je recht op hebt, aanvragen. Let op: de subsidiepotjes hebben een bepaald plafond.

Ook mogen wij particulieren een vakopleiding aanbieden, zonder 21% btw daarover te hoeven vragen. Waarom we dit doen? Omdat Wesseldijk beseft dat particulieren hun eigen geld investeren in deze opleidingen. Daarvoor willen wij zoveel mogelijk ondersteuning bieden, ook op financieel gebied.

TRANSPORT EN LOGISTIEK

Jouw medewerkers moeten zich continu ontwikkelen en bijscholen om optimaal hun te kunnen uitoefenen. Om dit te stimuleren, heeft Logistiek opleidingscentrum Wesseldijk als CCV-gecertificeerde opleider de mogelijkheid om voor jou subsidies aan te vragen voor branche gerelateerde opleidingen. VTL verzorgt de uitvoering. Jouw bedrijf dient wel aangesloten te zijn bij SOOB (Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer).

BOUW

Logistiek opleidingscentrum Wesseldijk vindt het van groot belang dat bouwplaatsmedewerkers professionele bijscholing kunnen volgen. Aangezien de economie blijvend zal trekken en vergrijzing ook in deze branche toetreedt, zal de vraag naar professionele mensen in de bouw groter worden. Wij zijn dan ook als opleidingsinstituut door het Scholingsfonds voor de Bouwnijverheid erkend. Dit scholingsfonds stimuleert scholing van bouwplaatsmedewerkers. Iedere werknemer die valt onder de cao voor de Bouwnijverheid, heeft elk kalenderjaar recht op gemiddeld twee dagen scholing met behoud van loon.

METAALBEWERKING

Het Opleidings- en ontwikkelingsfonds voor de Metaalbewerking (OOM) verstrekt subsidie aan bedrijven en medewerkers die vallen onder de cao-werkingssfeer van het OOM. Deze financiële bijdrage bestaat uit een tegemoetkoming van vijftig procent in de scholingskosten per medewerker op jaarbasis (maximaal € 750). Je kunt voor maximaal vijftien medewerkers (wanneer het er meer zijn, dertig procent van het personeelsbestand) een bijdrage aanvragen. Klik hier voor de vergoedingen en opleidingsmogelijkheden van het OOM.

Subsidies nascholing.

De vakbekwaamheid voor veel buschauffeurs verloopt al op 10 september 2015. Voor vrachtwagenchauffeurs loopt dit op 10 september 2016 af. SOOB stelt subsidie beschikbaar om de benodigde 35 uur nascholing die de medewerkers moeten volgen in het kader van Code 95. Om jou extra te ondersteunen, kunnen werkgevers extra subsidie van SOOB krijgen voor de praktijktrainingen.

Bekijk op deze pagina hoeveel subsidie SOOB verstrekt per opleiding. Meer informatie over nascholing/Code95 staat hier.

Subsidies rijopleiding.

Verkeersschool Wesseldijk vraagt tevens subsidies aan op het gebied van opleidingen die niet in het kader van Code 95 worden gevolgd. Wanneer je bijvoorbeeld jouw huidige of nieuwe medewerkers op wilt leiden tot chauffeur, bedraagt de beschikbare subsidie maar liefst 35 procent van de kosten van de rijopleiding.

Ook zijn er subsidiemogelijkheden voor het opleiden van personeel dat nog niet bij jou in dienst is. De vraag naar nieuwe chauffeurs neemt namelijk toe en door het verlenen van deze subsidie stimuleert SOOB de doorstroom van medewerkers. Als voorwaarde neem je deze potentiele nieuwe medewerkers in dienst, wanneer ze de opleiding hebben afgerond. Meer informatie staat hier.

PERSONENVERVOER.

Het Europees Sociaal Fonds (ESF) ondersteunt de werkgelegenheid in Europa. De Europese Commissie en de EU-landen bepalen samen de prioriteiten van het ESF en hoe het zijn middelen gaat besteden. Zo is er ook ESF-subsidie beschikbaar voor de opleidingen Vakbekwaamheid 1, 2, 3 (RV1, V2C, V3C), Rijopleiding C en Rijopleiding E bij C. Verkeersschool Wesseldijk mag u deze gesubsidieerde opleidingen aanbieden.

GEEN BTW VOOR PARTICULIEREN.

Verkeersschool Wesseldijk stimuleert particulieren die een vakopleiding (bijvoorbeeld chauffeursdiploma, certificaat ADR, vrachtauto- of busrijbewijs) willen volgen, door deze opleidingen btw-vrij aan te bieden. De overheid heeft alle opleidingsbedrijven de verplichting opgelegd om vanaf 1 juli 2010 btw te heffen over de vakopleidingen. Deze cursussen werden dus in één klap ongeveer een vijfde duurder voor particulieren en instanties die geen btw mogen verrekenen. Verkeersschool Wesseldijk heeft zich als een van de weinige logistieke opleidingscentra, volgens zeer strenge kwaliteitseisen, in laten schrijven in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Hierdoor kunnen wij onze beroepsopleidingen qua prijs aantrekkelijk en toegankelijk houden!

“Vandaag in één keer geslaagd voor C. Dankzij ontzettend gemotiveerde instructeurs, Sandy en Jeroen. De rijschool is begaan en geeft juist die motivatie die zo goed werkt. Helemaal top!”
Arjan
“Super leuke mensen. Snel en voor een goede prijs mijn rijopleiding gevolgd. Zeker aan te raden!”
Freek