Rijinstructeur opleiding B auto

Verkeersschool Wesseldijk heeft de juiste docenten in huis om jou optimaal te begeleiden, zodat je snel aan de slag kunt als rijinstructeur B bij een rijschool of als rijschoolhouder. Daarmee kun jij mensen helpen met het behalen van hun autorijbewijs. Voor jouw opleiding rijinstructeur ben je bij ons aan het beste adres en kunt je snel rijinstructeur worden.

Bovendien is de rijinstructeur opleiding B de basis voor alle andere instructeursopleidingen. Dus heb je plannen om in de toekomst rijles te willen geven aan mensen die een vrachtwagen, motor, aanhangwagen of bus willen gaan besturen? Dan heb je deze instructeursopleiding alvast in de pocket!

Voor wie is de rijinstructeur opleiding B

Om aan de rijinstructeur opleiding B deel te nemen heb je rijbewijs B nodig. Ook dien je in het bezit te zijn van minimaal schooldiploma lbo/vmbo/mavo of een overgangsbewijs klas 3-4 havo/vwo. Wanneer je deze schooldiploma’s of dit overgangsbewijs niet hebt, kun je een geschiktheidstest doen bij het IBKI.

Wat is de rijinstructeur opleiding B

De opleiding is onder te verdelen in drie fases, gevolgd door een uitgebreide stage. Alle opgedane kennis en kunde worden in een examen getest.

Opleidingstraject

Opleiding Fase 1

Vaardigheid als rijinstructeur in verkeersdeelname

 1. Bekwaam zijn in verkeersdeelname (theoretisch deel)
  Onderwerpen: wet- en regelgeving, RVV, veiligheid, verkeerstaak, ander verkeer, mobiliteit/milieu, rijprocedure.
  Beoordeling: Theorie-examen afgenomen door IBKI.
 2. Verantwoord rijden als bestuurder (praktisch deel – eigen rijvaardigheid)
 3. Verantwoord rijden als (eerste) bestuurder.
 4. Verwoorden van taakprocessen (verantwoording afleggen in bepaalde verkeerssituaties).
 5. Uitvoeren van bijzondere verrichtingen.

Beoordeling

Het praktijkexamen van rijinstructeur opleiding B wordt afgenomen door IBKI. De uitslag wordt bepaald met behulp van het Uitslagformulier rijvaardigheid en Scorevoorschrift rijvaardigheid.

Opleiding Fase 2

Vaardigheid als rijinstructeur in verkeersdeelname.

 1. Bekwaam zijn in lesvoorbereiding (theoretisch deel)
  Lesvoorbereiding (hoe bereid ik een les voor en aan welke eisen moet de les voldoen?).
 2. Bekwaam in uitvoeren van lessen en beoordelen (theoretisch deel)
  Het geven van instructies aan jouw leerlingen en het beoordelen van hun vorderingen, theoretisch getoetst aan de hand van praktijkvoorbeelden.

Beoordeling

Theorie-examens ‘Didactiek’ en ‘Coaching’, afgenomen door IBKI.

Opleiding Fase 3

Stage

De stage voor rijinstructeur opleiding B duurt veertig uur, onderverdeeld in 35 actieve stage-uren (lesauto voorin) en vijf passieve stage-uren (lesauto achterin) onder leiding van een stagementor. Een verslag van de gegeven rijlessen tijdens de stageperiode vormt de portfolio die een onderdeel zal vormen bij de beoordeling tijdens het examen.

Stage en stagebeoordeling

Na de stage wordt met een ‘echte’ leerling een praktijkles beoordeeld op instructie geven en coachen.

Beoordeling

Het praktijkexamen wordt afgenomen door IBKI. De uitslag wordt bepaald met behulp van het beoordelingsprotocol Instructie geven en Coachen, de portfolio en stagebeoordeling.

Overzicht examens

Fase 1:

Vaardigheid in verkeersdeelneming (theoretisch deel).
Verantwoord rijden als bestuurder (praktisch deel).

Fase 2:

Vaardigheid in lesvoorbereiding (theoretisch deel).
Vaardigheid in uitvoeren van lessen en beoordelen (theoretisch deel).

Fase 3:

Proeve van bekwaamheid in instructie geven en coachen (praktisch deel).
Er is slechts één afsluitend examen met een ‘echte’ leerling, dus zonder rijbewijs.

Waar

Theoretische deel
Verkeersschool Wesseldijk in Nijmegen.

Praktische deel
Omgeving Verkeerschool Wesseldijk Nijmegen en omgeving IBKI Zwolle.

Studieduur

De totale studieduur is ongeveer negen maanden tot een jaar.

Tarieven

De tarieven voor deze instructeursopleiding voor het autorijbewijs zijn op aanvraag.

Vragen

Heb je vragen? Onze klantenservice helpt jou graag: 024 377 0666